Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry

Lepola

Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry.

USKONNOTTOMIEN HAUTAUSMAA KUUSANKOSKELLA

Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijoiden omistama hautausmaa Lepola on perustettu vuonna 1951 Kuusankosken seurakunnan uuden hautausmaan pohjoispuolelle. Lepola sijaitsee kauniissa, metsäisessä etelärinteessä.Voijärventie 52, 45740 Kuusankoski.

Hinnasto

Hautapaikka yhdistyksen jäsenille 17 euroa.

Yhdistykseen kuulumattomille 84 euroa.

Muistolehto- tai uurnapaikka 17 euroa. (nimilaatta ei sisälly hintaan)

Tuhka voidaan sirotella tai uurnahauta kaivaa erilliselle muistolehtoalueelle.

Arkkuhaudan kaivuun järjestää hautaustoimisto.

Hautausmaan käyttö hautaukseen on kaikille mahdollista.
Hautaustapahtumassa ei kuitenkaan sallita käytettävän uskonnollisia seremonioita.
Arkkuhaudan muistokivessä ei myöskään saa olla uskonnollisia symboleita.

Hautapaikkaa tarvittaessa lisätietoja saa seuraavilta yhdistyksemme jäseniltä:

HELJÄ PEKKALIN 040 7044 638

Edellä mainituilta jäseniltämme voi kysellä neuvoja myös hautaustapahtuman
järjestelyissä. Tietoa antavat myös hautaustoimistot.

Talkoot lepolassa kesä -aikana  jokatoinen sunnuntai klo 12