Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry.

Tietoa

Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry.

Historiaa

Kuusankosken Vapaa-ajattelijain yhdistys ry perustettiin Kuusankoskella 28.4.1946.

Vuonna 1999 yhdistys muutti nimekseen Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijat ry ja uudisti samalla sääntönsä vastaamaan paremmin nykyaikaa.

Vuonna 1949 yhdistys hankki oman hautausmaan ostamalla Kuusankosken kunnalta yhden hehtaarin suuruisen hautausmaa-alueen. Hautausmaa sai nimekseen Lepola. Ensimmäinen hautaus Lepolaan tapahtui vuonna 1951.

Yhdistyksen toiminta oli vilkasta toiminnan alkuvuosikymmeninä. 1990-luvun alussa toiminta oli enää lähinnä hautausmaan hoitoon keskittynyttä.
1990-luvun puolivälissä toiminta piristyi uudelleen; ruvettiin palkkaamaan kesätyöntekijä hautausmaalle, pidettiin kokouksia säännöllisesti, otettiin kantaa uskonnottomien oikeuksien puolesta.

Yhdistys liittyi Vapaa-ajattelijain liittoon vuonna 1997.

Vuonna 1999 hautausmaalle rakennettiin taiteilija Ilkka O. Lehtisen suunnittelema muistolehto, joka mahdollisti uurnahautauksen ja tuhkan sirottamisen alueelle.