Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry

Toimintasuunnitelma  

Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry.

                Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Yleistä

Yhdistys kehittää omaa toimintaansa ajan haasteiden mukaan.

Vuoden 2008 kesällä saamme vieraaksemme Tampereen Vapaa-ajattelijat, joiden luona olimme kesällä 2007.

Johtokunnan valitsema toimikunta suunnittelee vierailun ohjelman, johon myös yhdistyksen jäsenet toivon mukaan osallistuvat.

 

Hautausmaa-asiat

Työllistetään hautausmaatyöntekijä myös tulevaksi kesäksi.

Hautausmaan yleisilmettä kohennetaan edelleen.

Harkitaan terassin rakentamista huoltorakennuksen eteen.

Nuorisotoiminta

Yhdistys tukee nuorisotoimintaa mahdollisuuksien ja voimavarojen rajoissa.

Vieraillaan kouluissa kertomassa toiminnastamme.

Jaetaan Elämänkatsomus-stipendi.

Kannustetaan nuoria osallistumaan Prometheus-leireille.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa lähialueiden vapaa-ajattelijoiden (Kotka, Lappeenranta ja Lahti) kanssa parannetaan.

Tiedottaminen

Jäsenille tiedotetaan jäsenkirjeillä ja sähköposteilla.

Pyritään saamaan paikallisiin lehtiin artikkeleita.

Messuille ja markkinoille osallistutaan voimavarojemme puitteissa.

Opinto-/keskustelukerho

Opinto- /keskustelukerho, jossa perehdytään vapaa-ajatteluun liittyviin asioihin ja keskustellaan ajankohtaisista asioista yrittää aloittaa jälleen tammikuussa.

.